Kérdése van? Hívjon minket! +36-20/939-0862

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Parafashop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének bármely személy (továbbiakban: Fogyasztó) által történő használatának feltételeit.

 

A szükséges egyéb tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető további tájékoztató anyagok nyújtják. A Parafashop.hu web-áruház az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a „távollévők között kötött” szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján működik.

 

A Fogyasztó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat!

 

A Honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar. A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Padlóplusz Kft. nem iktatja és később nem kereshető vissza.

 

A Honlapon történő megrendelés leadásával Ön a Padlóplusz Kft. vásárlója lesz.

2. A Szolgáltató

A parafashop.hu oldalon szolgáltatásokat nyújtó Vállalkozás adatai -

 

Cégnév:                                                        Padlóplusz Kft.

Székhely:                                                      1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.

Fióktelep:                                                      2200 Vecsés, Üllői útv 812.

Képviselő neve:                                            Horváth Imre

Cégjegyzékszám:                                          Cg. 01-09-366457

Bejegyző Bíróság neve:                                Fővárosi Cégbíróság

Adószám:                                                      12000708-2-43

Statisztikai szám:                                            

Közösségi adószám:                                    

Számlavezető pénzintézet:                         

Számlaszám:                                                  12011856-01551454-00100004               

E-mail cím:                                                      padloplusz@parafatermekek.hu

Telefonszám:                                                 +36 20 939 08 62

Ügyfélszolgálat ideje:                                         hétfő-péntek  9-17, szombat 9-12-ig

 

 

A parafashop.hu oldal tárhely szolgáltatójának adatai-

 

Cégnév:                                                          Intronet Kft.

Székhely:                                                        1123 Budapest, Alkotás u.3. a/3.

Cégjegyzékszám:                                          01-09-720082

Telefon                                                           +36 (70) 317-4482

Telefon                                                           +36 (1) 700-4242

E-mail:                                                             info@intronet.hu

Domain:                                                           www.intronet.hu

3. A honlapon folytatott tevékenység

Parafából készült termékek-, parafa fal és padlóburkolatok-, felületek parafa anyaggal történő burkoláshoz és burkolt parafa felületek kezeléséhez szükséges termékek valamint kapcsolódó - burkolási és kiegészítő szakmunkák, mint szolgáltatások értékesítése.

4. Felhasználási feltételek

4.1

A Fogyasztó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

 

A Vállalkozó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, a Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

 

A Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A Fogyasztók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Vállalkozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

4.2.

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

A Parafashop.hu honlapon található képek, cikkek, videó anyagok, dokumentumok a Vállalkozónak vagy üzleti partnereinek szellemi tulajdonát képezik. Tilos a közölt anyagok írásos engedély nélküli továbbközlése, értékesítése, módosítása, de saját használatra az Ön számítógépén azokat tárolhatja, kinyomtathatja.

5. A honlapon történő vásárlás

A vásárlás technikai lépései

 

 1. Termék(ek) Kosárba helyezése
 2. Kosár módosítása és ellenőrzése
 3. Adatok megadása és regisztráció
 • Kapcsolattartó elérhetőségei
 • A Számlázási név/cím megadása
 • A Szállítási név/cím megadása
 • Fizetési mód választása
 • Szállítási mód választása
 1. Rendelés visszaigazolása
 2. Rendelés megerősítése
 3. Előre utalással történő fizetés
 4. Szállítás a megadott címre
 5. Utánvéttel történő fizetés

 

Az elektronikus szerződésben, illetve a szerződés megkötése és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

A szerződés a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A Megrendelés elküldésével és a megrendelés e-mailen történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Padlóplusz Kft., (székhely: 1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.) mint Vállalkozó, valamint a Fogyasztó között az alábbi feltételek szerint:

A szerződés, a visszaigazolt megrendelés Fogyasztó által történő megerősítésével jön létre!

 

A Vállalkozó köteles futárszolgálat útján a Fogyasztó által a megrendelő űrlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Fogyasztóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

 

Fogyasztó köteles az általa feladott megrendelő űrlapon megjelölt fizetési mód szerint a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit nem tartalmazza – kifizetni és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni.

 

A Fogyasztónak jogában áll, hogy a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elálljon. Ez esetben az elállás okán a Fogyasztónak fizetési kötelezettsége nincs, azonban a lemondást telefonon és írásban is jeleznie kell az alábbi elérhetőségeken: 

 

Név: Padlóplusz Kft.

Levelezési cím: 1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.

Telefonszám: 20 944 1269

E-mail cím: info@parafashop.hu

          

6. Elállási jog

6.1 Elállási jog és érvényesítése, kizáró okok

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

 

A Fogyasztónak jogában áll a terméknek, több termék szolgáltatásakor - az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni - postán ÉS elektronikus úton küldött levél útján - a Vállalkozó jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségeire.

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Vállalkozó részére.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Vállalkozónak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Vállalkozó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban leírtaknak megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Vállalkozó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Vállalkozó 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Így tehát az áru visszaküldésének költségei a Fogyasztó terhelik. A Vállalkozónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Az ellenérték legkésőbb 30 napon belül kerül visszafizetésre az esetleges költségek levonása után.

 

A Vállalkozó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

A Padlóplusz Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését! A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be (pl. gyári csomagolás megbontása).

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Vállalkozó, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A visszaküldéshez kérjük mellékelni a számlát, valamint az ellenérték visszafizetésére szolgáló bankszámlaszámot, illetve címet, nevet és telefonszámot. Ezen adatok hiányában a visszaküldést nem áll módunkban figyelembe venni. A terméket eredeti csomagolásban, sérülésmentes állapotban kell visszajuttatni a Vállalkozó részére.

 

A Vállalkozó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Vállalkozó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozó a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette (lemond), hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Vállalkozó elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

 

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Vállalkozó a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Fogyasztó a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 

A Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

 

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet Kijavítást vagy Kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

Ha a Kijavítást vagy a Kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A Fogyasztó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.

 

A Vállalkozó csak akkor mentesül a kellékszavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Vállalkozó nem köteles a Fogyasztó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye.

 

A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztó – választása szerint – Kellékszavatossági vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélésétkérheti.

 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

 

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Padlóplusz Kft.

Levelezési cím: 1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.

Telefonszám: +36 20 944 1269

E-mail cím: info@parafashop.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

A Fogyasztó a termékkel vagy a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Név: Padlóplusz Kft.

Levelezési cím: 1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.

Telefonszám: +36 20 944 1269

E-mail cím: info@parafashop.hu

 

A Vállalkozó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni.

 

A Vállalkozó a jegyzőkönyv egy példányát köteles a Fogyasztónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

 

A Vállalkozó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Vállalkozó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Vállalkozó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

A Vállalkozó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Vállalkozó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság , 1088 Budapest, József krt. 6., www.nfh.hu

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

....Pest.....Megyei Békéltető Testület

Címe:2330 Dunaharaszti Fő utca 266

Telefonszáma: 06-24-531-210

Név: ................ E-mail cím: ...............

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

 

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Vállalkozó az érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeket, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

A termékeknél szereplő árak, minden esetben bruttó - fogyasztói árak, amelyek már az általános forgalmi adót is tartalmazzák és jogosultság esetén igénybe vehető kedvezményekkel csökkenthetőek, bruttó értékben. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

 

A Vállalkozó bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a parafashop.hu áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de folyamatban lévő teljesítésre nem vonatkozik.

 

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Vállalkozót nem terheli felelősség ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

A Vállalkozó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a parafashop.hu áruház akadálytalan működését és az ott történő vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

 

A Vállalkozó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a parafashop.hu áruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.

 

A Vállalkozó bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a parafashop.hu webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. A Vállalkozó nem vonható felelősségre, ha így tesz.

 

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a parafashop.hu áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

 

Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti az ÁSZF-t, a Vállalkozó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

 

Az esetleges elírásokért, a gyártótól származó információkra alapozott, de téves adatokért nem vállalunk felelősséget! A megjelenített termék képek csak illusztrációként szerepelnek, és eltérhetnek a valóságtól.

 

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://parafatermekek.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy ...

 

A Vállalkozó adatkezelési tevékenysége az 1992. évi LXIII. tv. 29. § törvény értelmében az alábbi azonosítószám alatt kerültek nyilvántartásba:

 • Webáruház üzemeltetés:
 • Regisztráció, hírlevél és Direkt Marketing:

 

A honlapon keresztül gyűjtött adatokat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.

 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése: A parafashop.hu oldal vásárlásra elérhetővé tételekor - azonnal.

Adatkezelési tájékoztató
1.

Általános jogi közlemény

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

A parafashop.hu web-áruház szolgáltatásainak használatával a Fogyasztók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikor megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a Fogyasztók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

 

Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.

 

A Fogyasztókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére NEM továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.

 

Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető Fogyasztói adatokat NEM továbbít. A Fogyasztók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

 

A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt Fogyasztóiról.

 

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le! Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (Fogyasztó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

 

Az üzemeltető az egyes Fogyasztók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a Fogyasztók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét.

 

Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a Fogyasztói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

 

A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a Vállalkozó nem kapcsolja össze, NEM célja a felhasználók személyének azonosítása!

 

Vásárló regisztráció

Amennyiben a Fogyasztó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát.

 

A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.

 

A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

A Fogyasztók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Vállalkozó technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Fogyasztó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

 

Hírlevél igénylés

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a Fogyasztó által bármikor törölhető.

 

Vélemény írása

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a Fogyasztónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

 

Üzemeltető adatai

Az Üzemeltető részletes adatait megtalálja parafashop.hu honlapon. Ha a Fogyasztó úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

Vásárlási tudnivalók
Tájékozódás a honlapon

A honlap termékbemutatási és termékek on-line megrendelésének lehetőségét biztosítja a Fogyasztók számára. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.


Az áruházban található termékek között részletesen a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet, ahol a kategóriában vagy alkategóriában megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A vásárolt áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg, ezért kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el.


A megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák, de nem foglalja magába a szállítás költségeit. A Padlóplusz Kft. fenntartja az árváltoztatás jogát. A termékek mellett szereplő vételárak azonban a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban garantáltak. A termékek csomagolásáért külön költséget nem számolunk fel!


A termékleírások a gyártók által nyilvánosságra hozott adatokból készültek, így ezek pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni. Az árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek megjelenése ettől eltérhet és nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.

Az "Akciós termékek" menüpontban az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.

A "Többet olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosítunk. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

 

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti.

Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni.

A honlapon lehetőség van kulcsszó és cikkszám alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.
A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

 

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az „új jelszó kérése” funkciót, amivel új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

A vásárlás technikai lépései
 1. Termék(ek) Kosárba helyezése
 2. Kosár módosítása és ellenőrzése
 3. Adatok megadása és regisztráció
 • Kapcsolattartó elérhetőségei
 • A Számlázási név/cím megadása
 • A Szállítási név/cím megadása
 • Fizetési mód választása
 • Szállítási mód választása
 1. Rendelés visszaigazolása
 2. Rendelés megerősítése
 3. Előre utalással történő fizetés
 4. Szállítás a megadott címre
 5. Utánvéttel történő fizetés
A Megrendelés folyamata
A választott termék a „Kosár” gomb segítségével helyezhető a Kosárba, a gomb mellett a szükséges m2 (négyzetméter) vagy csomag vagy darabszám beállítható.

A Fogyasztó a Kosár tartalmát a"Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a Kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a Kosár teljes kiürítésére is, ehhez kattintson a "Kosár ürítése" gombra.

Ha a Kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Részszállításra nincsen lehetőség!

Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

A megrendelés következő lépéseként a Fogyasztónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Fogyasztó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.

A vételár kiegyenlítése történhet:
• Banki átutalással a visszaigazoló e-mailben megadott számlaszámra teljesítve és a Fogyasztónak a megrendelt áru átvételekor semmilyen fizetési kötelezettsége nincs
• Bankkártyás fizetéssel a PayPal rendszerén keresztül Master-, Visa-, Electron kártyával
• Utánvétellel, a termék kézhezvételkor a futárszolgálat kézbesítőjének készpénzben

Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mégis tévedésből mást rendelt és ezt utólag veszi észre, kérjük ezt jelezze az info@parafashop.hu e-mail címen! Egy munkanapon belül csomagoljuk a megrendelt termékeket és akkor már a tévedés korrigálására már nincs lehetőség!

A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent megfelelőnek talál és a megrendelés mellett dönt, akkor a „Megrendelés” gomb segítségével véglegesítheti rendelését.

Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését,

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Vállalkozó felé!
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Vállalkozó a Fogyasztót 48 órán belül tájékoztatja a megrendelés visszaigazolásról. Ha a Fogyasztó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Fogyasztó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza: a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a szállítási határidő, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Fogyasztó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Az "Információk" menüpontban megadott elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.
Megrendeléssel létrejövő szerződés
Az elektronikus szerződésben, illetve a szerződés megkötése és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.
A szerződés a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés, a visszaigazolt megrendelés Fogyasztó által történő megerősítésével jön létre!
A Megrendelés elküldésével és a megrendelés e-mailen történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Padlóplusz Kft., (székhely: 1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.) mint Vállalkozó, valamint a Fogyasztó között az alábbi feltételek szerint:

A Vállalkozó köteles futárszolgálat útján a Fogyasztó által a megrendelő űrlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Fogyasztóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

Fogyasztó köteles az általa feladott megrendelő űrlapon megjelölt fizetési mód szerint a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – kifizetni és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni.

A Fogyasztónak jogában áll, hogy a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elálljon. Ez esetben az elállás okán a Fogyasztónak fizetési kötelezettsége nincs, azonban a lemondást telefonon és írásban is jeleznie kell az alábbi elérhetőségeken:

A szerződés iktatása
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Vállalkozó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

Számla
A Vállalkozó papíralapú számlát állít ki, amelyet a termékek szállításakor a termékek mellé helyezve megküld. A rendelés e-mailben történő visszaigazolásakor pedig elektronikus számla másolatot küld az elkészült, eredeti számláról.
A Fogyasztó egyes tételekről külön számlát kérhet írásban a megrendelése leadáskor, de alap esetben minden termék és szolgáltatás egy számlán kerül összesítésre és részletezésre a jogszabályoknak megfelelő részletességig.
Banki átutalással történő fizetés
Kérjük, hogy várja meg a megrendelését visszaigazoló e-mailt és erősítse meg a megrendelését!

Előre utalással történő fizetés választása esetén, a termékek címre szállítása csak azt követően kezdődik meg, amikor a megrendelés visszaigazolásában szereplő fizetendő összeg a Vállalkozó bankszámla számlájára megérkezett.

Előre utalással történő fizetés esetén az alábbi adatokat kell megadnia az átutaláshoz:
• Átutalás közleménye: a megrendelés számát kell ide írni
• Kedvezményezett neve: Padlóplusz Kft.
• Kedvezményezett számlaszáma: 12011856-01551454-00100004

Előre utalással történt fizetés esetén, az adott szolgáltatások szokásos igénybevétele és a megrendelés teljesítésével összefüggő panasz hiányában a Fogyasztónak nincsen semmilyen további költsége. A kiállított számla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek.

Ha a megrendelt áru vételára 1 héten belül nem érkezik meg cégünk számlájára, úgy megkíséreljük felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázzuk a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül, a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk!
Bankkártyával történő fizetés
Kérjük, hogy várja meg a megrendelését visszaigazoló e-mailt és erősítse meg a megrendelését!

A „Termékek Megrendelése” oldalon a „Megrendelés elküldése” lépés után következő „On-line fizetés” ahol a PayPal bankkártyás fizetési oldalát vagy más fizetési módot (banki átutalás) választva kezdheti meg a fizetést. A PayPal.com vonatkozó oldalára érve az alábbiak szerint kell tovább lépnie:

1. a baloldalon a megrendelés, a jobb oldalon pedig „Choose a way to pay” felirat látható
2. a „Pay with my credit or debit card” feliratra kell kattintani és megvárni az oldal betöltést
3. a kért kártya információkat be kell írni a megfelelő rovatokba és jóváhagyni „Pay” gombbal

A PayPal egy internetes bank, amely közvetítőként működik a hagyományos bankok és az ügyfelek között és kényelmesen és biztonságosan teszi lehetővé az internetes fizetések és átutalások küldését és fogadását. Az online kártyás fizetéssel szemben elég egyszer, a regisztrációkor megadni az adatainkat, így jelentősen felgyorsulnak a tranzakciók.

A fizetés fogadója csak az Ön e-mail címét és az Ön által megadott kézbesítési címet ismeri. Ezen kívül a fizetés szinte azonnal a fogadó PayPal számlájára kerül, tehát sokkal gyorsabban hozzáfér a megrendelt áruhoz. Vásároljon gyorsan és biztonságosan számos internetes üzletben az egész világon pénzügyi adatai megadása nélkül az értékesítők számára.

Európában már több mint 160 000 értékesítő fogadja a PayPal-on keresztüli fizetéseket. A PayPal használata nagyon egyszerű, olyan mint egy online bankszámla, 5 perc alatt létre tudja hozni PayPal fiókját, nem kerül pénzbe, nincs számlavezetési díj, nincs semmi!
Utánvétellel történő fizetés
Kérjük, hogy várja meg a megrendelését visszaigazoló e-mailt és erősítse meg a megrendelését!

Utánvéttel történő fizetés esetén a megrendelés visszaigazolásában szereplő fizetendő összeget kizárólag a Magyar Posta Logisztika (MPL) futár-, és teherszállító szolgálat munkatársai vehetik át. A küldemény címhelyen történő kézbesítése esetén az igazolt jogcímmel rendelkező átvevő személyazonosságát az arra alkalmas okmány Posta részére történő bemutatásával igazolja.

Meghatalmazottnak történő kézbesítés esetében a személyazonosság igazolására csak az az okmány alkalmas, amelyben a meghatalmazott nevén kívül legalább egy olyan - a személyazonosság megállapítására alkalmas adat szerepel, amelyet a meghatalmazás vagy a meghatalmazásról kiállított igazolvány is tartalmaz.

Az átvételre jogosult részéről elmaradt igazolás hiányában a Posta a postai küldemény érkezéséről értesítőt helyez el a levélszekrényben, ennek hiányában a címhely közelében erre a célra használt helyen, vagy a Posta feltételezése szerint a postai küldemények kézbesítése céljából a címzett által biztosított eszközbe.

Az átvételi jogosultsággal rendelkező átvevő személyazonosságát az alábbi érvényes okiratok egyikével igazolhatja magát, az utánvétellel történő átadás-átvételhez: személyazonosító igazolvány, útlevél, katonai igazolvány, kormánytisztviselői és közalkalmazotti vagy egyéb igazolvány, tartózkodási kártya vagy regisztrációs igazolás, letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély.

Kérjük, hogy a csomag átvételekor a futár előtt szíveskedjék meggyőződni a következőkről:
• A csomagolás sérülésmentes
• Az Ön által megrendelt terméket tartalmazza
• A számla a végösszege megegyezik a megrendelés visszaigazolásában szereplő összeggel
• Amennyiben hibát észlel, kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére!

Amennyiben az MPL munkatársának másodszor sem sikerül a csomagot átadnia a címzettnek, az visszaszállításra kerül a Vállalkozó részére és a megrendelést töröljük!
Szállítás, átvétel
A Parafashop.hu oldalon megrendelt termékeket a Magyar Posta Logisztika (MPL) szállítja ki.

Termék kiszállítás alap esetben munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között történik.
Munkanapokon délután 17-20 óra közötti kiszállítás - kérhető!
A szombati napon 08-12 óra között történő kiszállítás - kérhető!

Munkahelyi, illetve harmadik fél címére kizárólag az átvevő személyére vonatkozó előzetes egyeztetést követően szállítunk ki, ez esetben utánvétellel történő fizetés nem lehetséges!

A megrendelés kiszállításának elindításáról a Parafashop Ügyfélszolgálata - telefonon vagy SMS-ben, továbbá e-mailben küld tájékoztatást. Ezt követően az MPL futárszolgálat munkatársa telefonon, közvetlenül lép kapcsolatba a Fogyasztóval, de szükség esetén a Parafashop Ügyfélszolgálata beavatkozik a kiszállítás címre irányításába vagy felmerülő problémák elhárításába.

Szállítási díjak:
40 kg össztömegű rendelésig a kiszállítás: 5.000 Ft.
70 kg össztömegű rendelésig a kiszállítás: 10.000 Ft.
200 kg össztömegű rendelésig a kiszállítás: 15.000 Ft.
400 kg össztömegű rendelésig a kiszállítás: 20.000 Ft.
1.000 kg össztömegű rendelésig a kiszállítás: 25.000 Ft.

A szállítási díjak is jóváírásra kerülnek kedvezményként a Pontrendszerben és a következő saját vagy ajándék kuponos vásárláskor érvényesíthetőek!

A szállítási díj tartalmazza:
• a délutáni kézbesítést, 17 és 20 óra között – kérhető!
• a szombati kézbesítést, 8 és 12 óra között – kérhető!

Szállítási idő
Raktáron lévő termékek esetében 2-4 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, a szállítási idő ettől eltérő lehet!
A külföldről beszerzett áruk esetében a külföldről történő szállítás miatt esetenként előfordulhat hosszabb szállítási idő is (3-4 hét)!
Átvételi tudnivalók
Kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol át tudja venni a csomagot. Amennyiben a futár nem talál a címen senkit, értesítőt hagy. Az értesítőn lévő telefonszám felhívásával egyeztethet új időpontot a másodszori kiszállításra.

A futárszolgálat általában a csomag átadása utáni nap szállítja házhoz a küldeményeket. A kiszállítás előtti telefonos értesítést a szállítási költség nem tartalmazza, de az e-mail-en kapott fuvarlevélszám segítségével egyeztetni tud a futárszolgálat ügyfélszolgálatával.

Amennyiben a futárszolgálat munkatársának másodszor sem sikerül a csomagot átadnia a címzettnek, az visszaszállításra kerül a Vállalkozó részére és a megrendelést töröljük!

Ha a termék átvételekor a Fogyasztó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Fogyasztó kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét!

A termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Fogyasztó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Vállalkozó díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Vállalkozófelelősséget nem vállal!